Historia

Karczma „Zawada” usytuowana jest przy międzynarodowej trasie E-40 w miejscowości Zawada , znajdującej się w odległości ok. 40 km na zachód od Rzeszowa i 5 km na wschód od Dębicy. Zawada ze względu na bogatą historię i zabytki zwana jest przez wielu „Perłą Ziemi Dębickiej”. Wspaniałe położenie geograficzne miejscowości , na progu Pogórza Karpackiego spowodowało ,że na przestrzeni historii sprowadziły się do niej słynne polskie rody: Ligęzów, Radziwiłłów i Raczyńskich. Ostatnim właścicielem Zawady był hr. Edward Raczyński prezydent RP na emigracji w latach 1979-1986r. Z majątku Raczyńskich w Zawadzie pozostał stary park dworski XVIII-XIX w. z kilkusetletnimi drzewami: dęby , lipy , jesiony. Całość założenia parkowego otoczona jest kamiennym murem z neogotycką bramą wjazdową z końca XVIII w.

Na terenie parku znajduje się zabytkowa baszta , pozostałość okazałego pałacu z początku XIX w. ,zniszczonego w 1915 r. , studnia ozdobiona dwoma kamiennymi obeliskami z końca XVIII w. i neobarokowy , piętrowy pałacyk wybudowany ok. 1920 r. przez Edwarda Raczyńskiego. Jest to kopia rezydencji Rhodesa-Smitha odkrywcy diamentów z Południowej Afryki. Obecnie cały zespół zabytków znajduje się w posiadaniu osoby prywatnej.

W miejscowości Zawada na wzniesieniu znajduje się Sanktuarium Maryjne z cudami słynącym, malowanym na desce obrazem Matki Boskiej Zawadzkiej z Dzieciątkiem z końca XVI w. Obecnie istniejący budynek kościoła został zbudowany w latach 1646-1656 przez Achacego Ligęzę. W ciągu wieków był wielokrotnie odnawiany i przebudowywany. Karczma „Zawada” znajduje się na wprost zabytkowej bramy wjazdowej do parku. Pochodzi z XVII/XIX w. .Została zbudowana jako przydrożna gospoda i do dziś służy zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem. Karczma jest murowana , parterowa, nakryta czterospadowym dachem „polskim ”pokrytym drewnianym gontem.

W latach siedemdziesiątych XX w. została częściowo przebudowana w stylu barokowym. Dodano arkadowe , drewniane podcienia na potrzeby kręconych tu filmów min: „ Ojciec królowej” , „ Przypadki starościca Wolskiego”. Zaliczana jest do najpiękniejszych zabytków architektury i budownictwa Ziemi Dębickiej.